Aktuality

Přerušení poskytování možnosti podávání snídaní
15.3.2020

V souvislosti s novými opatřeními týkající se onemocnění COVID-19 v ČR pozastavujeme nabídku...

Více

Veselé Vánoce a vše dobré v novém roce 2020!
9.12.2019

Poklidnou adventní dobu, krásné Vánoce a vše dobré v novém roce 2020...

Více

Veselé Vánoce
16.12.2018

Veselé a požehnané Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2019 Vám všem přeje...

Více

Býčí skála
16.5.2018

Jeskyně bude letos zase přístupná později kvůli hnízdícím jestřábům. Asi poslední červnové...

Více

Hyundai cup
16.5.2018

21.ročník turnaje v malé kopané bude letos o víkendu 30.6.-1.7. Hlavně v sobotu lze očekávat rozruch po celé...

Více

bazén
16.5.2018

Letos již slouží venkovní krytý bazén 6x3m se slanou vodou.  Podmínkou je, aby děti měly v bazénu nebo...

Více

velikonoce
11.1.2018

29.března-1.dubna 2017 oslavíme velikonoce. Od zeleného čtvrtku až do slavnosti Vzkříšení můžete proniknout ke...

Více

šnek Krasík 2018
4.7.2017

I letos trvá putování královstvím šneka Krasíka a s odměnami. Pro zdatné běží...

Více

historie
20.3.2017

První písemná zmínka o obci Vilémovice je z roku 1267. 750.výročí této události si...

Více

Dům přírody
1.1.2016

Pro zapálené milovníky přírody vybudovala Správa CHKO u Skalního mlýna Dům Přírody. Ten je...

Více

Speleomuzeum
13.7.2015

Pro naše hosty i pro jiné zájemce můžeme zařídit prohlídku místního speleomuzea. Jedná se...

Více

Koníčci
16.2.2013

Od podzimu krášlí pastvisko farma Petry Dryšlové s koňmi. S ní si můžete domluvit výcvik, či jenom...

Více

Podpora Evropské unie
18.7.2012

Tento projekt "UBYTOVÁNÍ U MACOCHY" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER...

Více

Dárkový poukaz
8.7.2012

Nevíte co pod stromeček? Využijte naši nabídku na vystavení dárkového poukazu na ubytování v našem rodinném penzionu v malé vesničce v...

Více

Cave
6.7.2012

Ve spolupráci se Speleoart můžete zažít indoor lepší než outdoor. Není pro klaustrofobiky.

Kolobky
5.7.2012

V obci je půjčovna koloběžek. Kolobky vám vyvezou třeba na Kojál a frčíte s kopce třeba až do Blanska.

Otevřeno!
3.7.2012

Rádi bychom Vás informovali, že náš NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ penzion je nyní OTEVŘEN! V nabídce jsou čtyři ubytovací jednotky: 1. patro: Pokoje...

Více

Ubytovací řád

Vítejte v našem rodinném penzionu. Jsme rádi, že jste využili naší nabídky a ubytovali se právě u nás. Doufáme, že budete s našimi službami spokojeni.

Přečtěte si prosím následující pravidla, která jsme stanovili proto, abychom mohli zajistit příjemné a bezpečné prostředí pro naše hosty, tedy i pro Vás!

 1. Provozovatel ubytovacího zařízení může ubytovat pouze osobu, kterou řádně přihlásí, a to po předložení občanského průkazu, cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti. Tímto je započata smlouva o poskytnutí ubytovací služby a pokud nedojde k porušení ubytovacího řádu, platí až do odjezdu přihlášené osoby.
 2. Ubytovaný užívá pokoj po dobu, kterou má předem domluvenou popř. uhrazenou. Toto právo nemůže podstoupit třetí osobě. Není dovoleno přijímat na pokoj návštěvy.
 3. Ubytovaný obdrží klíč ke svému pokoji, se kterým odemkne i hlavní vchodové dveře. Pokud ubytovaný klíč ztratí, bude hradit poplatek za vyrobení nového ( 200,- Kč).
 4. Provozovatel ubytovacího zařízení neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.
 5. Při odchodu z pokojů je ubytovaný povinen zavřít okna (především střešní!!!), zhasnout, vypnout elektrické spotřebiče.
 6. V pokoji ani ve společných prostorách ubytovacího zařízení nesmí ubytovaný bez souhlasu provozovatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektr. sítě nebo jiné instalace. Žádné vybavení nesmí ubytovaný vynášet z objektu.
 7. Na pokojích může ubytovaný používat pouze elektrické spotřebiče pro osobní hygienu (holící strojek, vysoušeč vlasů apod.), popř. nabíječky na telefon či notebook apod. nebo nabíječky baterií do drobných technických zařízení (fotoaparát, videokamera).
 8. Na pokojích je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, užívání návykových látek, nenahlášené držení zvířat a jeho chovu, rušení nočního klidu. Kouření je povoleno jen ve venkovních prostorách (balkon, venku u domu). V případě porušení zákazu kouření v prostorách penzionu bude ubytovému účtován poplatek za čištění ve výši 500,- Kč.
 9. Ubytovaný je povinen dodržovat noční klid, který je stanoven od 22.00 do 7.00 hodin. V této době je zakázáno pouštět nahlas televizi, rádio a podobná zvuková zařízení. Je nutné chovat se tiše a ohleduplně k ostatním ubytovaným hostům, zvláště ve společných prostorách.
 10. Je zakázáno brát si kola (popř. koloběžky) na pokoje. Ty vám uskladníme v zahradním domku.
 11. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat vybavení pokojů a společných prostor. Pokud dojde k poškození zařízení, je nutné vše co nejdříve nahlásit majiteli. V případě zavinění škody ubytovaným určí majitel výši náhrady na základě rozumné domluvy s ubytovaným.
 12. Vznikne-li požár, je povinností všech ubytovaných co nejdříve vlastními silami požár zlikvidovat včetně použití hasícího přístroje umístěného v každém podlaží. Pokud je požár většího rozsahu ihned volat požárníky na tel. č. 150.
 13. Prostory zahrady včetně herních prvků slouží k soukromým účelům, pokud ji ubytovaný využije, je sám zodpovědný za dodržování bezpečnosti. V případě použití venkovního grilu je ubytovaný povinen po ukončení používání bezpečně topeniště uhasit. Gril je zakázáno brát do vnitřních prostor domu.
 14. V den ukončení ubytování odevzdá ubytovaný klíče dle domluvy s majitelem a opustí objekt nejpozději do 10.00 hodin. Neučiní-li tak, bude mu účtován pobyt za následující den.
 15. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací řád, bezpečnostní a hygienické předpisy, zachovávat pravidla občanského soužití, respektovat potřeby ostatních ubytovaných a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, narušit pořádek, čistotu a klid. Při použití společné kuchyně a společných prostor vždy po sobě řádně uklidit, umýt a uklidit použité nádobí apod. (vyjma nádobí při podávání objednané snídaně).

V případě, že ubytovaný poruší ustanovení tohoto řádu, má provozovatel ubytovacího zařízení právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez povinnosti vrácení peněz. Důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby je i neplacení či opožděné placení za tyto služby.

Další informace

Pokud máte objednanou snídani, přijďte v domluvený čas do společné jídelny v 1. patře.

K dispozici jsou Vám drobné společenské hry na ven i na doma (ve skříni pod zrcadlem na chodbě v 1. patře). Po použití je prosím vracejte na původní místo.

V letní sezóně můžete využít prostor otevřeného ohniště za zahradou nebo gril. Po použití je prosím bezpečně uhaste.

K zapůjčení máme různé turistické mapy a informační letáky, které najdete také pod zrcadlem v 1. patře.

Provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovacího zařízení kdykoliv měnit či doplnit a stávající ubytované o tomto kroku vhodným způsobem informovat.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2011 a vztahuje se na všechny ubytované hosty.

Ing. Anežka Štelclová

Ubytovací řád ke stažení v PDF